Trang chủ / Uncategorized /
Uncategorized

Dự án thông gió xưởng công ty bao bì Hà Dũng

Thông tin dự án:

+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án thông gió xưởng công ty bao bì Hà Dũng
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hà Dũng
+ Ngành nghề: sản xuất bao bì
Hiệu quả dự án
+ Trước khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng dao động 37 – 42oC
+ Sau khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng là 30 (±3)oC

Một số hình ảnh dự án