Trang chủ / Tin tức & Sự kiện / Tổng hợp /
Tổng hợp, Tin tức & Sự kiện

QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NƯỚC THẢI

1. Những ảnh hưởng của nước thải đến con người và môi trường
Nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con người và đã bị thay đổi tính chất ban đầu của chúng.
Những ảnh hưởng của nước thải đến con người và môi trường hiện nay.
– Nước thải thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sinh vật, sức khỏe con người khi tiếp xúc với chúng (người dân xung quanh, cán bộ nhân viên nhà máy…).
– Khi bị cơ quan quản lý kiểm tra (công an, thanh tra…)sẽ bị phạt tiền, yêu cầu khắc phục, cấm cơ sở đó hoạt động cho đến khi được phép sau khi công trình khắc phục được hoàn thiện và nước thải đạt theo yêu cầu.
– Các cơ quan chức năng đánh giá và cấp các thủ tục về môi trường để cơ sở đó được hoạt động trên địa bàn khi cơ sở đó có đủ năng lực về xử lý môi trường.
– Đối với các cơ sở làm việc với khách hàng, đối tác quốc tế mà ko đáp ứng được tiêu chuẩn về môi trường thì sẽ bị khước từ làm việc liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa (liên quan đến chứng nhận về môi trường), gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Quy định của Nhà nước về xây dựng hệ thống xử lý nước thải
Xử lý nước thải là dùng các biện pháp vật lý, hóa học, sinh học nhằm loại bỏ các chất cặn bã trong nước, để cho thành phần nước thải sau khi xử lý đạt các quy chuẩn cho phép.
Hệ thống xử lý nước thải được quy định tại Điều 101 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:
1. Đối tượng sau phải có hệ thống xử lý nước thải:
a) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;
b) Khu, cụm công nghiệp làng nghề;
c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước thải tập trung.
2. Hệ thống xử lý nước thải phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý;
b) Đủ công suất xử lý nước thải phù hợp với khối lượng nước thải phát sinh;
c) Xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
d) Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát;
đ) Phải được vận hành thường xuyên.
3. Chủ quản lý hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải trước và sau khi xử lý. Số liệu quan trắc được lưu giữ làm căn cứ để kiểm tra hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.
4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải lớn và có nguy cơ tác hại đến môi trường phải tổ chức quan trắc môi trường nước thải tự động và chuyển số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.