Trang chủ / Hoạt động doanh nghiệp /
Hoạt động doanh nghiệp

Sự kiện kết nối công nghiệp 2020

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức sự kiện “Kết nối ngành Công nghiệp chế tạo 2020”.

Sự kiện được hỗ trợ bởi dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME).

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và gây tác động tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới; trong đó, có Việt Nam. Là quốc gia hội nhập sâu rộng với thế giới, các chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam cũng chịu những tác động không nhỏ do dịch COVID-19.

Công ty TNHH SC Việt Nam là một trong những thành viên tích cực của hiệp hội VASI. Chương trình này SC Việt Nam tham gia với tư cách là một supplier – cung cấp các giải pháp xử lý môi trường công nghiệp cho các đơn vị sản xuất.