Trang chủ / Dự án triển khai / Thông gió, làm mát công nghiệp /
Thông gió, làm mát công nghiệp, Dự án triển khai

DỰ ÁN GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ BAO BÌ HÀ DŨNG

Thông tin dự án
+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án thông gió bao bì Hà Dũng
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hà Dũng
+ Ngành nghề: sản xuất, cung cấp, xuất nhập khẩu bao bì
Hiệu quả dự án
+ Trước khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng dao động 37 – 42 o C
+ Sau khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng là 30 (±3) o C
Một số hình ảnh dự án