Trang chủ / Dự án liên quan / Thông gió, làm mát công nghiệp /
Thông gió, làm mát công nghiệp, Dự án liên quan

DỰ ÁN GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ CHO XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY SIK

Thông tin dự án:
+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án thông gió xưởng sản xuất
+ Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SIK VIỆT NAM
+ Ngành nghề: sản xuất nhựa tổng hợp
Hiệu quả dự án
+ Trước khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng dao động 37 – 42 o C
+ Sau khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng là 30 (±3) o C
Một số hình ảnh dự án