Trang chủ / Dự án triển khai / Lọc bụi và xử lý khí thải /
Dự án triển khai, Lọc bụi và xử lý khí thải

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI SUMIRUBBER VIỆT NAM

GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI CÓ HÓA CHẤT

Thông tin dự án

+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án xử lý khí thải Sumirubber Việt Nam
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sumirubber Việt Nam
+ Ngành nghề: sản xuất sản phẩm từ cao su

Một số hình ảnh triển khai dự án

Lắp đặt bệ đỡ hệ thống

Lắp đặt bệ đỡ hệ thống

Lắp đặt hệ thống hoàn thiện

Lắp đặt hệ thống hoàn thiện

Lắp đặt hệ thống hoàn thiện