Trang chủ / Dự án triển khai / Lọc bụi và xử lý khí thải /
Dự án triển khai, Lọc bụi và xử lý khí thải

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GE VIỆT NAM

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GE VIỆT NAM

Thông tin dự án

+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án xử lý khí thải GE Việt Nam
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH GE Việt Nam
+ Ngành nghề: sản xuất, cung cấp, phân phối thiết bị công nghiệp

Một số hình ảnh triển khai dự án

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GE VIỆT NAM

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GE VIỆT NAM

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GE VIỆT NAM

DỰ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GE VIỆT NAM