Trang chủ / Dự án triển khai / Thông gió, làm mát công nghiệp /
Thông gió, làm mát công nghiệp, Dự án triển khai

DỰ ÁN LẮP ĐẶT GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ CHO NHÀ XƯỞNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NHỰA KYOWA

Thông tin dự án:
+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án thông gió xưởng sản xuất
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA KYOWA
+ Ngành nghề: sản xuất các sản phẩm từ nhựa
Hiệu quả dự án
+ Trước khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng dao động 37 – 42oC
+ Sau khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng là 30 (±3)oC
Một số hình ảnh dự án