Trang chủ / Dự án triển khai / Thông gió, làm mát công nghiệp /
Thông gió, làm mát công nghiệp, Dự án triển khai

DỰ ÁN GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ XƯỞNG SẢN XUẤT GỖ NITORI FURNITURE EPE

giải pháp thông gió

Thông tin dự án:
+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án thông gió xưởng sản xuất
+ Chủ đầu tư: Công ty Nitori Furniture Epe Việt Nam
+ Ngành nghề: chế xuất đồ nội thất
Hiệu quả dự án
+ Trước khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng dao động 37 – 42oC
+ Sau khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng là 30 (±3)oC
Một số hình ảnh dự án