Trang chủ / Dự án triển khai / Thông gió, làm mát công nghiệp /
Thông gió, làm mát công nghiệp, Dự án triển khai

DỰ ÁN GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ HAL

Thông tin dự án:
+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án thông gió xưởng cơ khí Hal Việt Nam
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hal Việt Nam
+ Ngành nghề: cơ khí
Hiệu quả dự án
+ Trước khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng dao động 37 – 42oC
+ Sau khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng là 30 (±3)oC
Một số hình ảnh dự án