Trang chủ / Dự án triển khai / Thông gió, làm mát công nghiệp /
Thông gió, làm mát công nghiệp, Dự án triển khai

DỰ ÁN GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ CÔNG TY CANON VIỆT NAM

Thông tin dự án:
+ Thầu chính: Công ty TNHH SC Việt Nam
+ Tên dự án: Dự án thông gió xưởng sản xuất công ty Canon Việt Nam
+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Canon Việt Nam
+ Ngành nghề: sản xuất các loại máy in xuất khẩu
Hiệu quả dự án
+ Trước khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng dao động 37 – 42oC
+ Sau khi triển khai dự án: Nhiệt độ bên trong nhà xưởng là 30 (±3)oC
Một số hình ảnh dự án