GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải. Bao gồm các quá trình vật lý, hóa học và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm có nguồn gốc vật lý, hóa học và sinh học.  Mục tiêu của nó là để tạo ra một dòng chất thải dạng lỏng an toàn với môi trường và chất thải rắn phù hợp để xử lý hoặc tái sử dụng .Hiện nay với việc sử dụng công nghệ tiên tiến có thể tái sử dụng nước thải thành nước uống.

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHÁP

Xử lý nước thải được hiểu là dùng các biện pháp vật lý, hóa học, sinh học nhằm loại bỏ các chất cặn bã trong nước, để cho thành phần nước thải sau khi xử lý đạt các quy chuẩn cho phép.

  1. Các biện pháp để xử lý nước thải

Hiện nay, có 3 phương pháp xử lý nước thải chủ yếu đó là: phương pháp xử lý hóa học, hóa lý và sinh học.

Phương pháp xử lý hóa học:

Thường dùng trong hệ thống xử lý nước thải gồm có: trung hòa, oxy hóa khử, tạo kết tủa hoặc phản ứng phân hủy các hợp chất độc hại. Cơ sở của phương pháp xử lý này là các phản ứng hóa học diễn ra giữa chất ô nhiễm và hóa chất thêm vào. Do đó, ưu điểm của phương pháp là có hiệu quả xử lý cao, thường được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước khép kín.

Phương pháp xử lý sinh học:

Có bản chất là sử dụng khả năng sống và hoạt động của các vi sinh vật có ích để phân huỷ các chất hữu cơ và các thành phần ô nhiễm trong nước thải. Các quá trình xử lý sinh học chủ yếu có năm nhóm chính: quá trình hiếu khí, quá trình anoxic, quá trình kị khí, quá trình kết hợp hiếu khí –  anoxic – kị khí, các quá trình hồ sinh học. Đối với việc xử lý nước thải  có yêu cầu đầu ra không quá khắt khe thì quá trình xử lý hiếu khí bằng bùn hoạt tính là quá trình xử lý sinh học thường được ứng dụng nhất.

Phương pháp hóa lý:

Thường được áp dụng để xử lý nước thải là: keo tụ, tuyển nổi, đông tụ, hấp phụ, trao đổi ion, thấm lọc ngược và siêu lọc… Giai đoạn xử lý hoá lý có thể là giai đoạn xử lý độc lập hoặc xử lý cùng với các phương pháp cơ học, hoá học, sinh học trong công nghệ xử lý nước thải hoàn chỉnh.

  1. Chi phí lắp đặt và vận hành

Chi phí vận hành khoảng tối đa là 30.000-50.000/m3 nước thải, tùy vào loại nước thải, mức độ ô nhiễm, yêu cầu chuẩn đầu ra, mức độ đầu tư công nghệ, mức độ điều khiển tự động hóa…. Chi phí đối với nước thải sinh hoạt thông thường thì chỉ 10.000 – 30.000/m3

HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI