GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Nhà công nghiệp là loại nhà có nhiệm vụ bao che người và thiết bị phục vụ một quá trình sản xuất của một dây truyền công nghệ nhất định. Nhà công nghiệp được xây dựng dựa vào dây truyền sản xuất cho nên chiều dài, chiều rộng, chiều cao và hình dạng mặt bằng là do dây truyền sản xuất và yêu cầu sản xuất quyết định.

Về mặt kiến trúc và kết cấu nhà công nghiệp được hình thành bởi khung và kết cấu bao che
1. Kết cấu khung nhà công nghiệp: móng, cột, dầm, sàn kết cấu mang lực mái, dầm, kết cấu đỡ kèo (nếu có), khung chống gió sườn tường và hệ giằng.
2. Kết cấu bao che: mái nhà công nghiệp, tường nhà công nghiệp

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHÁP

Nhà công nghiệp là loại nhà có nhiệm vụ bao che người và thiết bị phục vụ một quá trình sản xuất của một dây truyền công nghệ nhất định.

Các giải pháp kết cấu khung chính

  • Giải pháp xây dựng nhà xưởng bằng khung bê tông cốt thép
  • Giải pháp xây dựng nhà xưởng bằng khung thép
  • Giải pháp xây dựng nhà xưởng bằng khung hỗn hợp

Các giải pháp kết cấu bao che

Kết cấu bao che là bộ phận rất quan trọng trong việc xây dựng nhà công nghiệp. Nó có chức năng ngăn cách khoảng không gian bên trong với bên ngoài nhà, che chở và bảo vệ cho người và máy móc thiết bị khỏi tác động của các yêu tố tự nhiên như mưa nắng, hoặc sử dụng để cải tạo vi khí hậu bên trong nhà. Kết cấu bao che đồng thời còn là phương tiện quan trọng để tổ hợp kiến trúc ngôi nhà, nó phải thể hiện đặc điểm của từng công trình sản xuất và phù hợp với phong cách kiến trúc của địa phương.

Kết cấu bao che của nhà công nghiệp bao gồm các bộ phận

  • Mái nhà công nghiệp
  • Tường nhà công nghiệp

HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI