NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Công việc chính: tổ chức và thực hiện công tác nhân sự theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của giám đốc + lập và thực hiện kế hoạch tuyển dụng đảm bảo sự ổn định nhân lực + Thực hiện quy chế lương thưởng, BHXH, thuế, nghiệp vụ cán bộ công nhân viên công ty...
Xem tiếp