Lọc bụi và xử lí khí thải

Trong quá trình hoạt động, các thiết bị sản xuất thường gây phát sinh ra mùi, khói, bụi chứa các chất độc hại phát tán vào không phí. Nếu không được thu gom và xử lý, các loại khí thải và bụi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người công nhân cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của hệ thống máy móc sản xuất.
Mỗi loại hạt bụi, kích thước, tồn tại trong môi trường nhiệt độ, áp suất khác nhau sẽ có các hệ thống thu gom và xử lý bui công nghiệp khác nhau được áp dụng để đạt hiệu quả tối ưu. Không khí sạch sẽ được đưa trở lại môi trường sau khi được loại bỏ các thành phần bụi và độc hại.
Một hệ thống thu gom bụi và xử lý khí thải phù hợp sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả phía doanh nghiệp, người lao động và môi trường.

.

Đăng ký nhận báo giá