Cam kết phát triển bền vững

Cam kết phát triển bền vững
Chúng tôi đảm bảo sự hài hòa giữa các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở tuân thủ các quy định luật pháp hiện hành, nghiêm túc tuân thủ các các hướng dẫn và tiêu chuẩn quốc tế mà công ty cam kết thực hiện.
Xem tiếp